Prawosławie w Irlandii - Zielona wyspa w oceanie niewiary.

Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej, 21.11.2019, g. 18:00

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
Rok akademicki 2019/2020
 
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

PROGRAM:

Wykład inauguracyjny
• Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam (Hbr 13,18). Prawosławie a współczesność.
Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.
28 października 2019 r., godz. 18.00

• Prawosławie w Irlandii - Zielona wyspa w oceanie niewiary.
Ks. dr Gieorgij Zawierszynskij, dziekan prawosławnych parafii rosyjskich w Szkocji i Irlandii Północnej. Autor publikacji teologicznych, inżynier.
21 listopada 2019 r. (czwartek), godz. 18.00


• Męczennicy wileńscy: św. Antoni, Jan i Eustachy. Prawosławie na Litwie i współczesne problemy misyjne.
Ks. diakon Gintaras Sungaila, Sobór Zaśnięcia NMP w Wilnie. Uniwersytet Witolda Wielkiego w Wilnie.
30 grudnia 2019 r., godz. 18.00

• Cerkiewny ośrodek edukacyjny w Trześciance-Stawku na przełomie XIX/XX w.
Prof. dr. hab. Irena Matus, Uniwersytet w Białymstoku.
27 stycznia 2020 r., godz. 18.00

• Carska rodzina, jej męczeństwo i świętość.
Dr Adam Pytel. Katecheta z Białegostoku.
24 lutego 2020 r., godz. 18.00

•Kanon św. Andrzeja z Krety.
Ks. dr Andrzej Kuźma, Prawosławne Seminarium w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
30 marca 2020 r., godz. 18.00

• Patriarchat Konstantynopola. Historia i współczesność.
Ks. dr Anatol Szymaniuk, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
27 kwietnia 2020 r., godz. 18.00

Wszechnica organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.