Pielgrzymka z Milejczyc na św. Górę Grabarkę

Milejczyce, Grabarka, 15.08.2019, g. 12:00

15 sierpnia o godz.12.00 z cerkwi św. Barbary w Milejczycach wyruszy pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę.

Serdecznie zapraszamy.