Koncert Muzyki Cerkiewnej: Kolory Autokefalii

Warszawa, Prawosławna Katedra Metropolitalna, al. Solidarności 52, 26.05.2024, g. 18:00

Zapraszamy na wyjątkowy koncert będący artystycznym upamiętnieniem 100 lat niezależności (autokefalii) prawosławia w Polsce. Trzy warszawskie chóry zaprezentują utwory polskich kompozytorów muzyki cerkiewnej.

Koncert “Kolory Autokefalii” jest formą prezentacji piękna i różnorodności kulturowej Polski. Wydarzenie to stanowi przestrzeń rozwoju muzycznego lokalnej społeczności oraz okazję do promowania współpracy ekumenicznej poprzez tworzenie sztuki. Organizator koncertu, tj. Towarzystwo Śpiewacze Varslavia, za cel stawia sobie również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mniejszości wyznaniowych oraz wiążącym się z tym stereotypom i uprzedzeniom.

Podczas koncertu wystąpią:
Zespół Muzyki Cerkiewnej “Varslavia” pod dyrekcją Miłosza Bogicia,
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Iriny Bogdanovich,
Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego.

26 maja 2024 roku godz. 18:00
Prawosławna Katedra Metropolitalna św. Marii Magdaleny w Warszawie
al. Solidarności 52

Wstęp wolny.

więcej informacji: https://facebook.com/varslavia


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Towarzystwo Śpiewacze Varslavia
Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia

Patroni medialni:
cerkiew.pl
Radio Orthodoxia
Przegląd Prawosławny

Współpraca redakcyjna:
RMF Classic

Partnerzy:
Centrum Myśli JPII
Chór Akademicki UW
Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie
Stowarzyszenie Orthnet
TAKE
Varslavia Records