Wykład: Monumentalne inwestycje Daniela Romanowicza...

Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej, 25.04.2024, g. 18:00

Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład połączony z prezentacją komputerową prof. Andrzeja Buko „Monumentalne inwestycje Daniela Romanowicza w Chełmie i Stołpiu w świetle odkryć archeologicznych”.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 5 we
czwartek 25 kwietnia o godz. 18.

Andrzej Buko, profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (dyrektor Instytutu w latach 2007-2016) oraz emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2019 dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
Zdobywał doświadczenia wykopaliskowe na terenach Polski, Francji, Italii, Norwegii, Hiszpanii i Jordanii. Zainteresowania naukowe skupia wokół początków państwa polskiego i cywilizacji europejskiej. Od 2003 roku realizuje projekty badawcze dotyczące pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich. W latach 2001-2018 kierował projektami badawczymi realizowanymi w Chełmie i na ziemi chełmskiej.
Autor ponad 300 publikacji wydanych drukiem w Polsce oraz w kilkunastu krajach Europy i świata. Monografia "Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej" doczekała się trzech wydań polskich (Wydawnictwo TRIO) i anglojęzycznego w światowym wydawnictwie Brill.