Wszechnica Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, świetlica parafialna przy cerkwi św. Michała, 29.02.2024, g. 18:00

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej i Bractwo św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim zapraszają na cykl spotkań poświęconych duchowości, kulturze, historii i tożsamości związanej z Prawosławiem. Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godz. 18.00 (po nabożeństwie) w świetlicy parafialnej przy cerkwi św. Michała, ul. Mickiewicza 36

Prelegent i temat:
Prof. Aleksander Naumow- ”Kodeks Supraski i inne zabytki cyrylickie jako dziedzictwo prawosławnej kultury Podlasia”