kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej

Chełm, 19-21.09.2023

19-21 września 2023 roku odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z 800. rocznicą przeniesienia siedziby diecezji z Uhruska do Chełma pt. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej.

W ramach wydarzenia 20 września odbędzie się konferencja naukowa w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Czternastu prelegentów z Polski i z zagranicy będzie prezentowało zagadnienie jubileuszu w perspektywie teologiczno-historycznej, w trzech sesjach konferencyjnych.

Z kolei 19 września w zabytkowej cerkwi św. Jana Teologa przy ul. Kopernika 18 odbędzie się IV koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie. Podczas koncertu zaprezentują się trzy chóry.

Konferencja oraz koncert będą transmitowane na portalu cerkiew.pl.

Główną część wydarzenia będą stanowiły świąteczne uroczystości ku czci Narodzin Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej. 20 września o godz. 17 odprawione będzie nabożeństwo wieczorne, zaś o godz. 19.15 odbędzie się panichida o spokój dusz księcia Daniela Halickiego oraz prawosławnych hierarchów eparchii chełmskiej w rzymskokatolickiej bazylice Narodzenia NMP na Górce Chełmskiej, ul. Lubelska 2.

21 września o godz. 10 celebrowania będzie Boska Liturgia, po której nastąpi procesja i odsłonięcie pomnika pamięci na placu cerkiewnym.

Rocznica stanowi wyjątkową okoliczność do pogłębionej refleksji nad prawosławną tożsamością regionu. Odkrywanie historii i wschodniego dziedzictwa ma za zadanie budować lokalny patriotyzm oraz wychowywać w poszanowaniu wielokulturowego bogactwa Polski.

W uroczystościach udział wezmą hierarchowie Kościoła prawosławnego z Polski i z zagranicy, duchowieństwo, pielgrzymi oraz wierni.

Wydarzenie bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Serdecznie zapraszamy!