Supraskie środy: Postacie duchowego wyzwolenia
 i tożsamości Prawosławia w Polsce

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 07.12.2022, g. 17:00

SUPRASKIE ŚRODY – JESIEŃ 2022
„Święci wyznawcy wiary"

Spotkania z Prawosławiem przy herbacie w Supraskim Monasterze dla wierzących i poszukujących

17.00 Akatyst do Bogurodzicy
Spotkanie w sali pielgrzyma (budynek przy cerkwi św. Jana Teologa) – prof. Antoni Mironowicz – Postacie duchowego wyzwolenia i tożsamości Prawosławia w Polsce