Prezentacja Słownika polskiej terminologii prawosławnej

Białystok, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, 02.09.2022, g. 10:00

Słownik polskiej terminologii prawosławnej – prezentacja projektu i dyskusja panelowa

piątek 2 września,
godz. 10.00,

Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia
(Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1R)

O projekcie
„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” zawiera ponad 4 tysiące artykułów hasłowych dotyczących wiary, moralności, życia religijnego i organizacji Cerkwi prawosławnej.

Są to terminy utrwalone w ogólnym języku polskim, a także zapożyczone z języków greckiego i cerkiewnosłowiańskiego. Analizowany zbiór został poszerzony również o terminologię chrześcijańską sprzed podziału Kościoła w 1054 r. i częściowo porównany z terminologią Kościoła rzymskiego.

Jaki był cel?

Celem projektu było zapełnienie luki badawczej, gdyż polska terminologia prawosławna nie doczekała się jak dotąd gruntownego opracowania, ani nawet przejrzystej i jasnej definicji.

Dotychczasowe prace koncentrowały się na wąskich obszarach, takich jak ikonografia, obrzędowość, liturgika czy hagiografia.

Dlaczego język polski?
Językiem liturgicznym prawosławia w Polsce jest język cerkiewnosłowiański i polski oraz rzadziej – języki mniejszości narodowych i etnicznych. Językiem teologii polskiego prawosławia czy dziedzin naukowych opisujących polskie prawosławie jest już zdecydowanie język polski.

Do kogo skierowany?
Słownik adresowany jest do szerokiego grona niewyspecjalizowanych odbiorców, zarówno wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jak i tych czytelników, którzy nie będąc osobami prawosławnymi, poszukują informacji na temat znaczenia wyrazów i wyrażeń związanych z prawosławiem.

Autorzy:
ks. prof. dr. hab. Wiesław Jan Przyczyna (kierownik), abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, ks. dr Jerzy Tofiluk, prof. dr hab. Lilia Citko, ks. dr hab. Marek Ławreszuk, dr hab. Katarzyna Czarnecka, ks. Dr Jarosław Kupryjaniuk, dr Małgorzata Kurianowicz, Grzegorz Makal, ks. Piotr Makal, ks. dr Włodzimierz Misijuk, dr Anna Rygorowicz-Kuźma, dr Jarosław Charkiewicz, prof. dr hab. Józef Kuffel, dr Marcin Abijski, Dariusz Kazimierowicz.

Źródło finansowania:

Słownik powstał w wyniku interdyscyplinarnej współpracy teologów, teolingwistów i filologów pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wiesława Jana Przyczyny, realizowanej w latach 2017-2022 w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kwota dofinansowania wyniosła 1 110 938 zł.

Statystyki:
• ponad 4 tys. artykułów hasłowych,
• prawie 10 tys. plików audio z wymową haseł,
• ponad 2 tys. terminów greckich,
• prawie 2 tys. terminów cerkiewnosłowiańskich,
• ponad 2,5 tys. terminów angielskich,
• ponad 100 pozycji w indeksie form niepoprawnych,
• hasła są przyporządkowane do ponad 10 kwalifikatorów specjalistycznych, chronologicznych, frekwencyjnych i stylistycznych;

Słownik polskiej terminologii prawosławnej dostępny jest dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej, z których obie są w pełni funkcjonalne, a wersja elektroniczna zawiera dodatkowo materiał audio obejmujący wszystkie polskie terminy oraz ich odpowiedniki w języku greckim, cerkiewnosłowiańskim i angielskim.

Edycja papierowa
Przyczyna W., Czarnecka K., Ławreszuk M. (red.). (2022). Słownik polskiej terminologii prawosławnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ss. 606. ISBN 978-83-7431-738-2.

Wersja elektroniczna
https://sptp.uwb.edu.pl/
oraz w aplikacjach mobilnych w sklepach Google Play oraz AppStore.

Organizatorzy:
• Katedra Teologii Prawosławnej UwB
• Wydział Filologiczny UwB,
• Katedra Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej UwB