Supraskie dni Bogurodzicy

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 03-10.08.2022

Program obchodów

Środa, 3 sierpnia
18.00 : akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy

Piątek, 5 sierpnia – Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy
07.30 Św. Liturgia
21.00 całonocna agrypnia przed świętem świętych Borysa i Gleba w intencji pokoju na Ukrainie (małe powieczerze z czytaniem kanonu przed Eucharystią, wieczernia z poświęceniem chleba i wina, jutrznia
z czytaniem modlitw przed Eucharystią)

Sobota, 6 sierpnia – świętych Borysa i Gleba
00.00 nocna Św. Liturgia
07.30 II Św. Liturgia
12.30 molebien przed wyjściem pieszej pielgrzymki
13.00 wyjście pieszej pielgrzymki z Supraśla do Królowego Mostu
(na uroczystości ku czci św. Anny)
17.00 całonocne czuwanie
(Królowy Most)
18.00 całonocne czuwanie
(Monaster)

Niedziela, 7 sierpnia – św. Anny, matki Bogurodzicy
07.30 Św. Liturgia
09.00 Św. Liturgia z molebnem przed Supraską Ikoną Bogurodzicy
18.00 akatyst przed Ikoną Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”

Wtorek, 9 sierpnia – początek uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy
13.30 wyjście pieszej pielgrzymki z Białegostoku
16.00 Powitanie pieszej pielgrzymki
17.30 powitanie hierarchów
18.00 całonocne czuwanie na ołtarzu polowym przed cerkwią Zwiastowania
20.30 czytanie reguły modlitewnej przed Eucharystią
22.00 akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy
23.30 akatyst za zmarłych (katakumby)

Środa, 10 sierpnia – Supraskiej Ikony Bogurodzicy
01.00 Św. Liturgia (cerkiew św. Jana Teologa)
05.00 Św. Liturgia (cerkiew Zwiastowania)
09.30 powitanie hierarchów
10.00 Św. Liturgia, procesja (ołtarz polowy)
18.00 akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy

fotografia: jarek11 / orthphoto.net /