XLIII Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę

Grabarka, 27-29.05.2022

Bractwo Młodzieży Prawosławnej z ogromną radością zaprasza na XLIII Paschalną Pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę, która odbędzie się w dniach 27-29.05.2022 r.

„Majowa” to cykliczne wydarzenie z bogatą tradycją - również i w tym roku nie zabraknie stałych punktów programu, takich jak: „Sto pytań do…”, grup dyskusyjnych i warsztatów tematycznych, które  dotyczyć będą podlaskiej obrzędowości wielkanocnej. Paschalna Pielgrzymka nie może obejść się także bez uczestnictwa w monasterskich nabożeństwach, do czego nastraja niezwykła atmosfera Świętej Góry. „Majowa” jest też wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości z przedstawicielami prawosławnej młodzieży z całej Polski.

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje o nim dostępne są na stronie internetowej www.bmp.cerkiew.pl oraz na profilu Facebook Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.