Panel dyskusyjny: „Religia w obliczu pandemii”

Wrocław, Synagoga Pod Białym Bocianem przy ul. Pawła Włodkowica 7, 07.12.2021, g. 18:30

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma zaszczyt zaprosić na panel dyskusyjny, którego tematem będzie „Religia w obliczu pandemii”. Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2021 o godzinie 18:30 w Synagodze Pod Białym Bocianem przy ul. Pawła Włodkowica 7.

Ideą odbywających się co roku spotkań z cyklu „Droga ku tolerancji” jest budowanie przestrzeni do dyskusji o wzajemnym szacunku wyznawców różnych religii, osób należących do różnych kultur i tradycji. Dyskusje panelowe mają formułę otwartą, co oznacza, że zapraszamy na nie do Synagogi Pod Białym Bocianem każdego, komu bliska jest idea wzajemnego szacunku w wielokulturowym Wrocławiu, Polsce, Europie.

W tym roku znakomici paneliści wymienią poglądy i podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat tego jak wygląda sytuacja religii w obliczu pandemii koronawirusa, z jaką przyszło się nam zmierzyć w ostatnich latach. Dyskusję poprowadzi prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

Gośćmi tegorocznego panelu będą:
Jerzy Kichler – Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz – Kościół Prawosławny
o. Marcin Mogielski OP – Klasztor O.O. Dominikanów we Wrocławiu
ksiądz radca Marcin Orawski – Kościół Ewangelicko-Augsburski

link do wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/297068592153391
oraz do strony internetowej:
http://www.fundacja4wyznan.pl/n/panel-dyskusyjny-droga-ku-tolerancji-religia-w-obliczu-pandemii/

Biogramy panelistów:

prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge.
W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i międzyreligijny.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).

Jerzy Kichler – ur 1947 w Krakowie w rodzinie żydowskiej. Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej i inicjatorem odbudowy Synagogi. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Był wieloletnim wykładowcą judaizmu na Uniwersytecie Wrocławskim obecnie pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu jako duchowny i przewodnik turystyczny. Autor wielu artykułów dotyczących tradycji i historii Żydów. Współautor z Tamarą Włodarczyk Przewodnika po żydowskim Wrocławiu (2016), także współautor z Agnieszką Kagankiewicz publikacji Synagoga pod Białym Bocianem, historia odzyskania i odbudowy (2020). Odznaczony medalami „Zasłużony dla Wrocławia”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz prawosławny Dziekan Okręgu Wrocławskiego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1980 roku przyjął święcenia diakońskie i jednocześnie został wpisany w skład kleru prawosławnej parafii w Hajnówce, gdzie służył do 1983 roku. W tym samym roku został delegowany do pracy duszpasterskiej przy Katedralnej Parafii Prawosławnej we Wrocławiu. W 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie i pełnił funkcję sekretarza prawosławnej diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W styczniu 1993 roku został proboszczem wrocławskiej katedry. Stanowisko to piastował do 2004 roku. W 1996 roku został proboszczem Prawosławnej Parafii Wojskowej we Wrocławiu. Od 1995 roku uczestniczy w pracach Dzielnicy Czterech Świątyń Wzajemnego Szacunku

O. Marcin Mogielski OP – ur. 02.02.1972 r. w Szczecinie. Do zakonu dominikańskiego wstąpił w 1994 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1999. W latach 1999-2002 duszpasterz młodzieży we Wrocławiu. 2002-2009 duszpasterz akademicki w Warszawie, 2009-2016 duszpasterz dorosłych, przeor i proboszcz w Gdańsku. Od 2016 roku we Wrocławiu, odpowiedzialny za Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny “Syntonia”, prowadzi także przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Ksiądz Radca Marcin Orawski – teolog ewangelicki, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz duchowny radca (zastępca biskupa) Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.
Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Diecezjalnym Wizytatorem Nauczania Kościelnego.
Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.