Wszechnica Kultury Prawosławnej: Supraska Biblia Matfieja Dziesiątego

Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej, 28.02.2022, g. 18:00

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
Organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,
Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego
Rok akademicki 2021/2022
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5
(Uwaga: W razie wprowadzenia zakazu spotkań Wszechnica będzie odbywać się w formie audycji radiowej na żywo w Radiu Orthodoxia)

PROGRAM

Wykład inauguracyjny
• Cerkiew w okresie pandemii. Zagrożenia, uprzedzenia, rzeczywistość.
Ks. Andrzej Mińko, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim
25 października 2021 r., godz. 18.00


• Metropolita Dionizy (Waledyński) w historii tworzenia prawosławia w Polsce
Witalij Michalczuk, Kustosz Muzeum Ikon w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
29 listopada 2021 r. , godz. 18.00

• Prawosławna misja na Syberii w XVII-XIX w.
Ks. Dr Ivan Nikulin, wikarny w parafii św. Jerzego w Białymstoku
27grudnia 2021 r., godz. 18.00

• Modlitwa w prawosławiu. Wykład połączony z prezentacją książki „Modlitwa w prawosławnej tradycji filokalicznej”
J.E. Biskup Supraski Andrzej (Borkowski)
31 stycznia 2022 r., godz. 18.00

• Supraska Biblia Matfieja Dziesiątego.
Prof. Aleksander Naumow. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Wenecji.
28 lutego 2022 r., godz. 18.00


• Współczesne wyzwania, możliwości i trudności w nauczaniu religii w szkole. Trudności okresu pandemii.
Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny nauczania religii prawosławnej w szkołach.
28 marca 2022 r., godz. 18.00

• Patriarchat Antiocheński- Cerkiew mało znana, historia i współczesność.
Dominika Kovačević, absolwentka Wydziału Teologii Uniwersytetu w Balamand (Liban)
09 maja 2022 r., godz. 18.00

Organizatorzy:
Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska