Supraskie środy: Gruzińscy święci o modlitwie

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 15.12.2021, g. 17:00

SUPRASKIE ŚRODY
Szkoła modlitwy

Spotkania z Prawosławiem przy herbacie w Supraskim Monasterze dla wierzących i poszukujących

27 października - Biskup Andrzej - Okoliczności wewnętrzne modlitwy

3 listopada - Arcybiskup Grzegorz - Modlitwa w nauczaniu św. Jana Chryzostoma

10 listopada - ks. Marek Ławreszuk - Modlitwa wspólnoty

17 listopada - Ihumenia Agnia - Czy warto „tracić” czas dla Boga?

24 listopada - Ihumenia Katarzyna - Rola psalmów w codziennej modlitwie

1 grudnia - Archimandryta Hiob - Modlitwa uzdrowienia

8 grudnia - Ihumen German - Trudności w modlitwie

15 grudnia - Hieromnich Serafim - Gruzińscy święci o modlitwie

22 grudnia - Grzegorz Makal - Współcześni greccy święci o modlitwie


17.00 Akatyst do Bogurodzicy
Spotkanie w sali pielgrzyma
(budynek przy cerkwi św. Jana Teologa)