Supraskie środy: Okoliczności wewnętrzne modlitwy

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 27.10.2021, g. 18:00

SUPRASKIE ŚRODY
Szkoła modlitwy
 
Spotkania z Prawosławiem przy herbacie w Supraskim Monasterze dla wierzących i poszukujących

27 października - Biskup Andrzej - Okoliczności wewnętrzne modlitwy

3 listopada - Arcybiskup Grzegorz - Modlitwa w nauczaniu św. Jana Chryzostoma

10 listopada - ks. Marek Ławreszuk - Modlitwa wspólnoty

17 listopada - Ihumenia Agnia - Czy warto „tracić” czas dla Boga?

24 listopada - Ihumenia Katarzyna - Rola psalmów w codziennej modlitwie

1 grudnia - Archimandryta Hiob - Modlitwa uzdrowienia

8 grudnia - Ihumen German - Trudności w modlitwie

15 grudnia - Hieromnich Serafim - Gruzińscy święci o modlitwie

22 grudnia - Grzegorz Makal - Współcześni greccy święci o modlitwie

17.00/ 18.00* Akatyst do Bogurodzicy
                      Spotkanie w sali pielgrzyma
                      (budynek przy cerkwi św. Jana Teologa)

* godz. 18.00 w dniu 27 października