Koncert pamięci Metropolity Dionizego Waledyńskiego

Supraśl, Akademia Supraska, 06.08.2021, g. 16:00

Fundacja Oikonomos wraz z Akademią Supraską zapraszają na koncert muzyki cerkiewnej, który odbędzie się 6 sierpnia (piątek) w Auli Akademii Supraskiej o godz. 16.00

Wystąpi męski zespół muzyki cerkiewnej «Katapetasma» oraz kolektyw chóralny złożony z zespołów «Armonia», «Fili» i «Pathos» pod dyr. Łukasza Hajduczeni.

Koncert muzyki cerkiewnej pamięci Metropolity Dionizego Waledyńskiego opiera się na programach wykonywanych w latach 30-tych przez przedwojenny chór Metropolitalnej Katedry p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie. Zespół pod dyrekcją Dymitra Orłowa – ucznia Waleriana Bierdiajewa i Karola Szymanowskiego, poza upiększaniem nabożeństw często występował z koncertami, śpiewając utwory najwybitniejszych kompozytorów swoich czasów, takich jak Kastalski, Czesnakow czy Lwow. Do dzisiaj zachowały się dokumentalne plakaty tych wydarzeń pod patronatem metropolity Dionizego, który niezwykle cenił dobry, cerkiewny śpiew i otaczał katedralny chór szczególną opieką jako mecenas sztuki. Członkowie chóru odwdzięczyli się hierarsze, wykonując w 1933 roku, z okazji X–lecia ingresu na katedrę metropolity warszawskiego i całej Polski, kantatę, napisaną specjalnie na tę okazję przez dyrygenta Dymitra Orłowa. Był to ponadto wyraz uznania wybitności Metropolity przez całą wspólnotę prawosławną w Polsce. Monumentalna Kantata będzie wykonana po 88 latach w Akademii Supraskiej, ożywiając wystawę o działalności i życiu wielkiego hierarchy. Muzyczna specyfika utworu wymagała zaangażowania wielu wykwalifikowanych śpiewaków. Poza zespołem „Katapetasma”, zaproszone zostały białostockie chóry „Armonia”, „Fili” oraz „Pathos”. Jedynie taki, zjednoczony kolektyw pozwoli na zbliżenie się do oryginalnego brzmienia dawnego chóru metropolitalnego, uwiecznionego na odnalezionych niedawno płytach szelakowych. Możliwości głosowe zaproszonych chórzystów zostaną również wykorzystane w kilku innych utworach, wymagających ogromnej rozpiętości akordowej. Koncert będzie również zawierał utwory przeznaczone wyłącznie na kolektyw głosów męskich. Wśród nich zabrzmią pieśni żałobne, poświęcone pamięci metropolity Dionizego, oraz paraliturgiczna twórczość, związana z kluczowymi miejscami kultu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w okresie międzywojennym, takimi jak Monaster św. Onufrego w Jabłecznej czy Ławra Zaśnięcia Bogurodzicy w Poczajowie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Zaproszenie do zwiedzania wystawy "Metropolita Dionizy Waledyński - wielki hierarcha i prawosławny obywatel Rzeczypospolitej":Wstęp wolny!