Supraskie Dni Bogurodzicy

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 04-10.08.2021

Supraskie Dni Bogurodzicy

W ramach obchodów święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu organizuje szereg wydarzeń przygotowujących do uroczystości:

Środa, 4 sierpnia
18.00 akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy
19.00-20.00 warsztaty dla prysłużników (dzwonienia cerkiewnego)

Czwartek, 5 sierpnia – Poczajowskiej Ikony Bogurodzicy
7.30 Św. Liturgia
9.00-16.00 warsztaty dla prysłużników (emisji głosu, śpiewu, pieczenia prosfor, znajomości struktury nabożeństw)

Piątek, 6 sierpnia
9.00-16.00 warsztaty dla prysłużników (emisji głosu, śpiewu, czytania w jęz. cerkiewnosłowiańskim, zachowania w ołtarzu, znajomości szat liturgicznych)
21.00 całonocna agrypnia przed świętem św. Anny, matki Bogurodzicy (małe powieczerze z czytaniem kanonu przed Eucharystią, wieczernia z poświęceniem chleba i wina, jutrznia z czytaniem modlitw przed Eucharystią)

Sobota, 7 sierpnia – św. Anny, matki Bogurodzicy
0.00 nocna Św. Liturgia
7.30 II Św. Liturgia
18.00 całonocne czuwanie

Niedziela, 8 sierpnia
7.30 Św. Liturgia
9.00 Św. Liturgia z molebnem przed Supraską Ikoną Bogurodzicy
18.00 akatyst przed Ikoną Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”

Poniedziałek, 9 sierpnia – początek uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Bogurodzicy
13.30 wyjście pieszej pielgrzymki z Białegostoku
16.00 Powitanie pieszej pielgrzymki
17.30 powitanie hierarchów
18.00 całonocne czuwanie na ołtarzu polowym przed cerkwią Zwiastowania
20.30 czytanie reguły modlitewnej przed Eucharystią
22.00 akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy
23.30 akatyst za zmarłych
(krypta arcybiskupa Mirona)

Wtorek, 10 sierpnia – Supraskiej Ikony Bogurodzicy
1.00 Św. Liturgia (cerkiew św. Jana Teologa)
5.00 Św. Liturgia (cerkiew Zwiastowania)
9.30 powitanie hierarchów
10.00 Św. Liturgia, procesja (ołtarz polowy)
18.00 akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy

Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
kontakt: monasternmp@gmail.com