Poświęcenie Cerkwi w Monasterze Supraskim

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 26-27.06.2021

W niedzielę, 27 czerwca odbędzie się uroczyste poświęcenie cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Monasterze Supraskim po niemal czterdziestoletniej odbudowie. Uroczystościom przewodniczyć będzie Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście hierarchów i duchownych z kraju oraz zagranicy. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, parafianie i pielgrzymi z całej Polski.

Poświęcenie cerkwi to historyczne wydarzenie w życiu każdej wspólnoty, a poświęcenie cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Monasterze Supraskim jest wydarzeniem historycznym w skali całej naszej Cerkwi.

Cerkiew Zwiastowania to obiekt szczególny z punktu widzenia duchowego i artystycznego. To ewenement w historii architektury. Ogniskuje się w nim dorobek dziejowy wielu narodów słowiańskich, zbiega się wiele tradycji i wpływów. Oryginalność architektury cerkwi Zwiastowania polega na połączeniu w budownictwie cerkiewnym gotyckiego i bizantyjskiego stylu. Konstrukcja cerkwi przypomina świątynie obronne Mądrości Bożej w Połocku, Synkowiczach i Małomożejkowie. Powstała w latach 1503-1511. Jej ściany pokryły freski autorstwa mnicha Nektariusza z Serbii. Świątynia została wysadzona przez wojska hitlerowskie w 1944 r. Od roku 1984 trwała jej wieloletnia odbudowa zakończona w roku bieżącym.

Poświęceniu cerkwi przewodniczy biskup, sprawując bogate obrzędy. Po rycie poświęcenia i procesji wokół cerkwi wnosi on do niej święte relikwie, wchodząc jako pierwszy po otwarciu drzwi. Ściany cerkwi kropione są wodą święconą i namaszczane olejem, a ołtarz polewany jest dodatkowo winem i namaszczany św. mirrem – tym samym, którym udziela się sakramentu bierzmowania. W nowo wyświęconej cerkwi odprawiana jest pierwsza uroczysta Święta Liturgia. Poświęcenie jest jak Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce wybrane przez Pana Boga, w którym niebo spotyka się z ziemią.

Program uroczystości:
Sobota, 26 czerwca
18.00 całonocne czuwanie przed poświęceniem cerkwi
Niedziela, 27 czerwca
9.00 powitanie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski i przybyłych hierarchów, obrzęd poświęcenia cerkwi
10.00 Święta Liturgia


Wierni będą modlić się podczas uroczystości nie tylko w cerkwi Zwiastowania, ale także w jej dolnej części i na obszernym dziedzińcu monasterskim. We wszystkich miejscach będzie dostępna transmisja obrazu i dźwięku (telebim). Wszystkich pielgrzymów zapraszamy na wspólną agapę po zakończeniu uroczystości.