Sympozjum naukowe w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, Akademia Bialska, ul. Sidorska 95/97, 15.06.2024, g. 10:00

W sobotę 15 czerwca w Białej Podlaskiej odbędą się sympozjum naukowe, wernisaż wystawy i koncert z okazji 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 35-lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

15 czerwca 2024 r. (sobota) – Akademia Bialska, ul. Sidorska 95/97

10.00-10.10 – Otwarcie wystawy „100-lecie Autokefalii PAKP”, ks. dr Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej
10.10-10.15 – Powitanie oficjalnych Gości oraz wystąpienia Przedstawicieli uczelni, władz samorządowych i administracyjnych
10.15-10.20 – Wprowadzenie w tematykę sympozjum – abp Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Prowadzący – abp dr Paisjusz (Martyniuk), prof. SGMK
10.20-10.40 – Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii – od misji cyrylo-metodiańskiej do czasów współczesnych, ihumen dr Pantelejmon (Karczewski), Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
10.40-11.00 – Pojęcie „autokefalii” w ujęciu historycznym, ks. dr Adam Magruk, ChAT
11.00 -11.20 – Zasady prawa międzynarodowego dotyczącego wolności religijnej a konstytucyjne podstawy pozycji prawnej Kościoła prawosławnego w Polsce w świetle rozporządzeń i postanowień II Rzeczypospolitej, dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji Instytutu Nauk Prawnych
11.20-11.40 – Kwestia autokefalii PAKP w nowej rzeczywistości – Moskwa 1948 r., prof. dr hab. Aleksander Naumow, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja
11.40-12.00 – Projekcja filmu pt. Diecezja lubelsko-chełmska jako duchowy owoc autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce, producent: Diecezja Lubelsko-Chełmska 2024

12.00-12.20 – Przerwa kawowa

Prowadzący – ks. dr Adam Magruk ChAT
12.20-12.40 - Stanowisko odrodzonego Państwa Polskiego wobec kwestii autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce, dr hab. Konrad Walczuk, prof. Akademii Sztuki Wojennej
12.40-13.00 – Rola Metropolity Dionizego (Waledyńskiego) w uzyskaniu autokefalii dla Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, abp dr Paisjusz (Martyniuk), prof. SGMK w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie
13.00-13.20 – Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w okresie międzywojennym, ks. dr Andrzej Konachowicz, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej
13.20-13.40 – Sytuacja gospodarczo-prawna monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej w okresie międzywojennym, dr Stanisław Romanowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska
13.40-14.00 – Ks. Symeon Kamiński – wyznawca wiary na Południowym Podlasiu, ks. dr Korneliusz Wilkiel, Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju

14.00-14.20 – Dyskusja

14.20-14.45 – Koncert muzyki cerkiewnej z okazji 100-lecia autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce

Wystąpi: chór parafii prawosławnej pw. św. św. Braci Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

14.45 – Obiad