Święto patronalne Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Białystok / Supraśl, 11-12.02.2023

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku serdecznie zaprasza Bratczyków i Sympatyków na obchody Święta Patronów Bractwa 11-12 lutego - Sobór Trzech Wielkich Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego.

Program:
11.02
godz. 17.00 - Całonocne czuwanie - Wsienoszcznoje bdienije
w soborze św. Mikołaja w Białymstoku,

12.02
godz. 09.00 - Święta Liturgia
w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Monasterze Supraskim,
- posiłek,
- świąteczne spotkanie w Akademii Supraskiej z opiekunem duchowym Bractwa ojcem archimandrytą Hiobem.