Supraskie środy: Duchowy wyzwoliciel

Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 30.11.2022, g. 17:00

Supraskie środy: Duchowy wyzwoliciel
Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, 30.11.2022, g. 17:00


SUPRASKIE ŚRODY – JESIEŃ 2022
„Święci wyznawcy wiary"

Spotkania z Prawosławiem przy herbacie w Supraskim Monasterze dla wierzących i poszukujących

17.00 Akatyst do Bogurodzicy
Spotkanie w sali pielgrzyma (budynek przy cerkwi św. Jana Teologa) – ks. Denis Rusnak – Duchowy wyzwoliciel