Spotkanie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Białystok, kateda św. Mikołaja / CKP w Białymstoku, 29.09.2022, g. 17:00

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku serdecznie zaprasza we czwartek 29 września br. na spotkanie inauguracyjne po przerwie wakacyjnej z udziałem opiekuna duchowego Bractwa ojca archimandryty Hioba.

W programie:
17.00 - molebien w soborze św. Mikołaja w Białymstoku,
18.00 - spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej.