Uroczystości ku czci św. Onufrego w Jabłecznej

Jabłeczna, Monaster św. Onufrego, 24-25.06.2022

Porządek nabożeństw:

24 czerwca (piątek)
▪ godz. 18.00 - Całonocne Czuwanie
▪ godz. 23.00 - Akatyst przed cudowną ikoną św. Onufrego
▪ godz. 00.00 - Akatyst przed ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy Leśniańskiej

25 czerwca (sobota)
▪ godz. 1.00 - Św. Liturgia w kaplicy Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
▪ godz. 4.00 - Św. Liturgia w kaplicy Świętego Ducha
▪ godz. 10.00 - Św. Liturgia w cerkwi Św. Onufrego Wielkiego