Wystawa i koncert w Supraślu

Supraśl, Akademia Supraska, 23.09.2021, g. 16:30

Pani Margarita Ganeva, Ambasador Republiki Bułgarii w Polsce
Pan Witold Karczewski, Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku
Pani Kalina Stancheva, Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie
oraz
ks. Jarosław Jóźwik, kanclerz Akademii Supraskiej

zapraszają serdecznie na otwarcie wystawy zatytułowanej: “Szlak Świętych Cyryla i Metodego i ich uczniów” oraz na koncert chóru “ DOSTOJNO EST” katedry pw. Świętych Cyryla i Metodego w bułgarskim mieście Łowecz.

Otwarcie wystawy i towarzyszący jej koncert odbędą się w czwartek, 23 września 2021 r. o godzinie 16.30 w Auli Akademii Supraskiej.

Przygotowana przez Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk wystawa, zatytułowana „Szlak Świętych Cyryla i Metodego i ich uczniów”, powstała jako wsparcie procesu wskazania należytego miejsca tegoż szlaku w ramach programu Szlaki kulturowe Rady Europy (The Cultural Routes of the Council of Europe). Jej celem jest ukazanie – dzięki podróży w czasie i przestrzeni – co kultury poszczególnych krajów członkowskich wnoszą do wspólnego dziedzictwa kulturowego. Wspomniany program pełni rolę kanału dialogu międzykulturowego i – obok ochrony oraz rekonstrukcji dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego – wspiera lepsze poznawanie i rozumienie europejskiej tożsamości kulturowej.

Chór katedralny „Dostojno est” już od przeszło pięciu lat upiększa swoim śpiewem świąteczne nabożeństwa w nowej cerkwi katedralnej pw. Świętych Cyryla i Metodego w bułgarskim mieście Łowecz. Zespół powstał jesienią 2016 roku jako chór kameralny z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Gabriela - metropolity miasta Łowecz i na wniosek przewodniczącego rady cerkiewnej o. Michaiła Kowaczewa. W jego repertuarze znajdują się pieśni wywodzące się z bułgarskiej tradycji prawosławnej: starobułgarskie utwory jednogłosowe, śpiew chóralny a cappella z klasyki bułgarskiej muzyki cerkiewnej, aranżacje pieśni ludowych z różnych regionów Bułgarii, a także utwory współczesnych kompozytorów.

Dyrygentka chóru, Dimitrina Drenska, ukończyła Akademię Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych w Płowdiwie ze specjalnością pedagogika muzyczna oraz Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie ze specjalnością zarządzanie nauczaniem. W latach 1983-2008 pracowała jako nauczyciel muzyki w kilku szkołach w mieście Łowec. Od 2008 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Łowecz. Z błogosławieństwa metropolity Gabriela w 2002 roku założyła chór dziecięcy i młodzieżowy „Głos Archanioła”, działający przy Prawosławnej Kurii Metropolitalnej miasta Łowecz. Od dziesięciu lat jest dyrygentem mieszanego chóru cerkiewnego przy cerkwi Świętej Trójcy w Łowecz, a od września 2016 r. prowadzi chór katedralny "Dostojno est" przy katedrze Świętych Cyryla i Metodego.

Chór „Dostojno est” jest laureatem wielu nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Pierwsze koncerty chóru poza granicami Bułgarii odbędą się 22 września 2021 roku w Warszawie oraz 23 września 2021 roku w Supraślu.

Organizatorzy:
Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce
Konsulat Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku
Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie
Akademia Supraska/Fundacja OIKONOMOS