06-07.12.2022, Zaleszany, monaster św. Wielkiej Męczennicy Katarzyny

Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach

06.12.2022, g. 17:00, Białystok, cerkiew św. męcz. archim. Grzegorza, ul. Malinowa 35

Koncert z okazji 80. rocznicy śmierci św. Grzegorza Peradze

07.12.2022, g. 17:00, Supraśl, Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

Supraskie środy: Postacie duchowego wyzwolenia
 i tożsamości Prawosławia w Polsce

09-11.12.2022, Białystok

Świąteczna Zbiórka Żywności 2022