17.10.2021, g. 17:00, Cerkiew Wszystkich Świętych w Białymstoku

Akatyst za zmarłych i modlitwa za wszystkie zmarłe dzieci