31.01.2022, g. 18:00, Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej

Wszechnica Kultury Prawosławnej: Modlitwa w prawosławiu

Temat przedstawi J.E. Biskup Supraski Andrzej (Borkowski).
01.02.2022, g. 06:25, TVP 2

"Sanockie ikony"

Reportaż Redakcji Audycji Ekumenicznych TVP autorstwa p. Beaty Szydłowskiej
28.02.2022, g. 18:00, Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej

Wszechnica Kultury Prawosławnej: Supraska Biblia Matfieja Dziesiątego

Temat przedstawi Prof. Aleksander Naumow. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Wenecji.
28.03.2022, g. 18:00, Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej

Wszechnica Kultury Prawosławnej: Współczesne wyzwania, możliwości i trudności w nauczaniu religii w szkole. Trudności okresu pandemii

Temat przedstawi Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny nauczania religii prawosławnej w szkołach.
09.05.2022, g. 18:00, Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej

Wszechnica Kultury Prawosławnej: Patriarchat Antiocheński - Cerkiew mało znana, historia i współczesność

Temat przedstawi Dominika Kovačević, absolwentka Wydziału Teologii Uniwersytetu w Balamand (Liban).