XXVI Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

2023-03-06

27 marca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Bractwa śww. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim odbędzie się etap rejonowy (dla dekanatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Narew, Kleszczele) XXVI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

29 marca 2023 r. o godz. 11.30 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku odbędzie się etap rejonowy (dla dekanatów: Białostocki, Gródecki, Sokólski) XXVI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

3 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się etap centralny XXVI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa. Wszelkie informacje i pytania oraz zgłoszenia uczestników proszę kierować na adres: ubas3@wp.pl