Album fotograficzny o Ziemi Świętej

2022-06-15

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ogłasza nabór fotografii wykonanych w Ziemi Świętej. Spośród przesłanych zdjęć wybrane zostaną te, które będą zaprezentowane w kolejnym albumie z cyklu „Kolory Prawosławia”. Głównym celem tego cyklu jest pokazanie piękna, różnorodności i jedności Cerkwi prawosławnej na całym świecie.

Do tej pory ukazało się 10 albumów zatytułowanych „Kolory Prawosławia”, poświęconych prawosławiu w: Polsce (2011), Rosji (2012), Serbii (2013), Gruzji (2014), Rumunii (2016), Bułgarii (2017), Cyprze (2018), Albanii (2019), Finlandii (2020) i Europie (2021). Każdy album ma twardą okładkę i jest w pełnym kolorze. Wszystkie teksty w najnowszym albumie zostaną zaprezentowane w języku polskim, angielskim, greckim i rosyjskim.

W tym roku, z błogosławieństwem Jego Eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski oraz we współpracy z www.orthphoto.net, album będzie poświęcony Ziemi Świętej (Izraelowi i Palestynie). Ze względu na niestabilną i złożoną sytuację na świecie nie jest organizowany konkurs fotograficzny, jak to miało miejsce w kilku ostatnich latach. Podziękowaniem wydawcy dla autorów, których zdjęcia zostaną zamieszczone w albumie, będą jego egzemplarze autorskie.

Prosimy o przesłanie do dziesięciu swoich najlepszych zdjęć zrobionych w Ziemi Świętej na adres wiadomosci@orthodox.bialystok.pl. Fotografie należy przesłać wraz z tytułem (podpisem, z zaznaczeniem miejsca i roku wykonania zdjęcia) i danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail). Jakość i wielkość zdjęcia nie powinna być mniejsze niż 2000 pikseli po dłuższym boku (najlepiej przesłać oryginalny plik). Pliki można też przesłać przez www.wetransfer.com lub umieścić w internecie do pobrania.

Wysyłając swoje zdjęcia autorzy potwierdzają, że posiadają wszelkie prawa do przesłanych fotografii. Przesyłając je, przyznają również Cerkwi prawosławnej w Polsce i Stowarzyszeniu Orthnet prawo do publikowania fotografii w albumie oraz wykorzystywania ich na wystawach, o ile takie zostaną zorganizowane.

Prosimy o przesyłanie zdjęć w terminie do 15 lipca 2022 roku.

Jarosław Charkiewicz
(sekretarz Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i członek redakcji www.orthphoto.net)