Pielgrzymka autokarowa z Białegostoku do Zaleszan (na Wieczernię)

2021-11-24

 PIELGRZYMKA DO DOMU ZAKONNEGO ŚW. KATARZYNY W ZALESZANACH

Data: 06.12.2021 r. (poniedziałek)

Wyjazd: 15:15 (parking przy cerkwi św. Jerzego w Białymstoku)

Powrót: po Wieczerni

Koszt: 35 zł/os.

Zapisy: przy sprzedaży świec lub telefonicznie pod numerami telefonu:

509 942 604 – o. Marian Romańczuk

510 564 597 – Anna Jarosławska

Podczas pielgrzymki obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa!