ELEOS przygotowuje pomoc imigrantom

2021-11-03

Imigranci…strażnica to nie dom, ale…

Każdy z nas słyszał już o tragedii ludzi szukających w Polsce schronienia lub też próbujących przez jej wschodnią granicę dostać się do Unii Europejskiej. Abstrahując od przyczyn ich migracji, bezsprzecznym jest fakt, że nikt z nas nie życzyłby sobie i swoim bliskim takiego losu. Tułacze odrzucani przez wszystkich, często pozostawiani samym sobie.

Zatrzymywani i przewożeni do strażnic czekają na decyzję co dalej. Warunki, w jakich czekają, dalekie są od „domowych”. Strażnice graniczne, ośrodki pobytowe nie są przystosowane do dłuższego pobytu tak znacznych grup ludzi. Brakuje wszystkiego:
- koców, pościeli, prześcieradeł, poduszek…
- środków higieny osobistej, intymnej i czystości, ręczników, podstawowych kosmetyków…
- pampersów dla nieco starszych dzieci (numery 3 do 6)…

ELEOS przygotowuje transport takich darów. Wyruszy na granicę jeszcze w listopadzie. Jeśli możesz go wesprzeć swoim darem - zapraszamy. W Warszawie czekamy przy cerkwi św. Marii Magdaleny (Al. Solidarności 52). W Białymstoku przy cerkwi św. Mikołaja (siedziba ELEOS ul. Św. Mikołaja 5). Można je też dostarczyć do każdego naszego Domu Opieki (wykaz na naszej stronie w zakładce Cerkiewne Organizacje Charytatywne).

Można też wpłacić ofiarę, za którą zakupimy w/w rzeczy: Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS - PKO BP 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236 z dopiskiem Imigranci.

Dziękujemy za wsparcie.