Zapisy do Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

2021-08-10

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego zapraszamy na I rok nauki w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego.

Cel nauki: nabycie umiejętności pozwalających organizować śpiew i czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich na potrzeby liturgiczne w parafiach diecezji.

Przedmioty: teoria śpiewu, język cerkiewnosłowiański (wymowa synodalna i halicka), śpiew liturgiczny, ustaw. Nauka przewidziana jest na 3 lata.

Studenci nie ponoszą kosztów związanych z nauką i pobytem podczas zjazdów.

Zjazdy raz w miesiącu: piątek i sobota.

Gdzie?: Prawosławny Domu Opieki św. Stefana, ul. Cieplicka 70a, Jelenia Góra – Cieplice.

Zasady rekrutacji:

1. Podanie do Arcybiskupa (kierowane do kancelarii diecezji wrocławsko – szczecińskiej) Adres: Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, ul. Św. Mikołaja 40, 50-126 Wrocław.

2. Opinia od proboszcza parafii.

3. Rozmowa kwalifikacyjna, określenie predyspozycji słuchowych w kontekście śpiewu podczas pierwszego zjazdu.

Pytania i informacje: ks. Mariusz Kiślak, tel. 609 453 424.

Pierwszy zjazd w roku szkolnym 2021/2022 w dniach: 24-25.09.2021

Zapraszamy!