Wspólne czytanie Psałterza ze Stowarzyszeniem Wierni Tradycji Pokoleń

2021-06-10

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z wolską Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, przystępuje do realizacji projektu „Psałterz – źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej”.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w cyklu rocznym z uwzględnieniem szeregu zagadnień dotyczących m.in.: historii powstania Psałterza, rodzajów psalmów, tradycji czytania i śpiewania psalmów, wykładni, wykorzystania w liturgice czy znaczenia codziennego czytania. Tematyka będzie realizowana w formie spotkań, wystaw, koncertów, pielgrzymek.

Zasadniczym i pierwszoplanowym elementem składowym tego projektu jest podjęcie wezwania przez osoby, które zgodnie z przyjętymi regułami i zasadami rozpoczną wspólną modlitwę, wspólne i codzienne czytanie Psałterza.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do udziału w tym jakże ważnym dla naszej społeczności dziele - wspólnym i codziennym czytaniu Psałterza przez cały rok. Zgłoszenia udziału można dokonać przesyłając informację (deklarację uczestnictwa) na adres: e- mail: StowWTP@gmail.com lub sms na telefon – 782 611 130 lub wpisując się na listę w Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. W deklaracji prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Wszystkie wiadomości dla każdego uczestnika będą przekazywane pocztą elektroniczną, natomiast w jednostkowych przypadkach telefonicznie lub osobiście przez organizatorów.

Pragniemy uprzejmie poinformować, że wspólne i całoroczne czytanie Psałterza rozpocznie się w dniu 11 czerwca 2021 roku.

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych do udziału w naszej „Wolskiej grupie czytającej wspólnie Psałterz przez cały rok” lub utworzenia własnej parafialnej lub środowiskowej grupy.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia