EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii (konferencja)

2021-05-13

Już 20 maja odbędzie się online Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”. Rejestrować na to wydarzenie można się do 14 maja.

Konferencja jest organizowana przez Polską Radę Ekumeniczną, Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Będzie to okazja do dyskusji na temat wyzwań ekologicznych w kontekście chrześcijaństwa, życia Kościołów i nauczania religii.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli religii i metodyków nauczania religii, badaczy zajmujących się pedagogiką religii i kultury, pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także pozostałe osoby zaangażowane lub zamierzające zaangażować się w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Konferencja jest połączona z VIII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i została objęta patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Konferencja obędzie na platformie komunikacyjnej ZOOM.Zachęcamy do rejestracji. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ

Pobierz: program konferencji

ks. dr Artur Aleksiejuk - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego