Zgłoszenia na XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

2021-02-23

Serdecznie zapraszamy chóry i zespoły muzyczne z naszego kraju i zagranicy do wzięcia udziału w XL Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, który odbędzie się 13-18 września 2021 r. w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce.

Do uczestnictwa w Festiwalu mogą przystąpić artyści prezentujący muzykę cerkiewną w 7 kategoriach:
- chóry parafialne wiejskie
- chóry parafialne miejskie
- chóry dziecięco-młodzieżowe
- chóry akademickie
- chóry zawodowe
- chóry rodzinne
- inne chóry i zespoły muzyczne.

Repertuar chóru powinien zawierać minimum 5 utworów liturgicznych, z zastrzeżeniem, że występ nie przekroczy 30 minut. Przesłuchania konkursowe chórów będą trwały trzy dni: 15-17 września. Prezentacje będzie oceniać międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy pamiątkowe.

Organizator zapewnia udział w imprezach towarzyszących, noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Hajnówce oraz opiekę wolontariuszy. Koszty dojazdu do miejsca organizacji chóry pokrywają ze środków własnych.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin Festiwalu można znaleźć na stronie festiwal.cerkiew.pl.