Harmonogram Wszechnicy Kultury Prawosławnej

2021-01-18

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
Organizowana przez Radio Orthodoxia Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej,
Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. Cyryla i Metodego
Rok akademicki 2020/2021

Spotkania odbywają się w ramach audycji radiowych
RADIA ORTHODOXIA

PROGRAM
Wykład inauguracyjny
• Patriarchat Konstantynopola. Historia i współczesność.
Ks. dr Anatol Szymaniuk, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
25 stycznia 2021 r., godz. 18.00

• Z prawosławia do baptyzmu i z baptyzmu do prawosławia- moja droga w Cerkwi.
Aleh Misko, lekarz psychiatra, opiekun medyczny, Białorusin z wyboru mieszkający w Białymstoku
22 lutego 2021 r. , godz. 18.00
• Św. Grzegorz Palamas, duchowy przekaz i aktualność nauczania.
Ks. dr Andrzej Kuźma, Prawosławne Seminarium w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
29 marca 2021 r., godz. 18.00

• Duchowa wartość i znaczenie Tygodnia Męki Chrystusowej.
Ks. Konstanty Bondaruk, dziennikarz radiowy, autor książek i publikacji teologicznych.
26 kwietnia 2021 r., godz. 18.00