Apel o pomoc ws. remontu cerkwi w Brukseli

2024-04-29

Prawosławna parafia polskich emigrantów w Brukseli w przyszłym roku będzie świętować swoje 10 lecie. Jest pierwszą taką za granicą. Powstała w odpowiedzi na potrzeby wiernych. Pod petycją o objęcie duszpasterską opieką i utworzenie polskiej parafii cerkiewnej podpisało się kilkaset osób. Większość z nich pochodzi z województwa podlaskiego, gdzie znajdują się największe skupiska prawosławnych w Polsce. Regularnie na nabożeństwa uczęszcza ok. 150-200 wiernych, w większości rodziny z dziećmi.

Parafia działalność duszpasterską rozpoczęła od korzystania z kaplicy w centrum Brukseli. Od 2016 r. wynajmuje opuszczony budynek na obrzeżach miasta. Cerkiew stała się domem i ostoją nie tylko tutejszych prawosławnych pochodzących z Polski, ale również osób innych narodowości.

Niedawno otrzymano pozytywną opinię odnośnie długoterminowej dzierżawy świątyni. Otwiera to parafii możliwość pełnego dostosowania budynku do potrzeb prawosławnego nabożeństwa. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami.

W pierwszym etapie prac planowany jest remont wnętrza i części ołtarzowej. Prace obejmą wymianę podłóg, renowację ścian, remont stolarki okiennej, montaż oświetlenia i ikonostasu. Autorką aranżacji wnętrza świątyni jest matuszka, dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

W ciągu wielu lat prawosławni z Belgii szczodrze pomagali budującym się cerkwiom i monasterom w Polsce. Teraz ośmielają się prosić o pomoc dla świątyni, która stała się ich przystanią na emigracji.

Parafianie będą wdzięczni za każdą okazaną pomoc i zapewniają o modlitwie. Niech za okazaną pomoc świątyni w Brukseli, Pan Bóg wynagrodzi obfitymi darami!

Z życiem parafii można zapoznać się na stronie internetowej oraz Facebooku.


Dobrowolne datki można wpłacać na konto:
Warszawska Metropolia Prawosławna
al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
96 1020 1042 0000 8102 0009 6388
z dopiskiem „Bruksela”