Pielgrzymka autokarowa z Białegostoku do Grabarki i Zaleszan (28 kwietnia)

2024-03-12

Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 28 kwietnia zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Grabarki. 

Program: 
28 kwietnia, godz. 7:00 - wyjazd z Białegostoku.
9:30 - czasy i Liturgia, posiłek, czas wolny.
W drodze powrotnej modlitwa w Zaleszanach.
Ok. godz. 17:00 - przyjazd do Białegostoku.

Koszt: 55 zł. 
Zapisy: 883 772 000, do 10 kwietnia.