Zmiany w harmonogramie spotkań w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej

2024-02-13

Informujemy, że nastąpiły niewielkie zmiany w programie spotkań które odbywają się w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Prelekcja profesora Jerzego Grzybowskiego, która była planowana na 26 lutego 2024 odbędzie się 22 kwietnia. Natomiast spotkanie z Panią Anetą Prymaka-Oniszk, które było planowane na 22 kwietna odbędzie się 26 lutego 2024 r. Aktualny program wygląda następująco:

• Powojenne losy prawosławnych na Białostocczyźnie.
Aneta Prymaka-Oniszk, reporterka, autorka książki „Bieżeńcy 1915. Zapomniani uchodźcy”. Spotkanie i promocją książki „Kamienie musiały polecieć. Wymazana przeszłość Podlasia”
26 luty 2024 r., godz. 18.00

• Kanon św. Andrzeja z Krety
Ks. dr Andrzej Kuźma, Prawosławne Seminarium Duchowne i Chrześcijańska Akademia Teologiczna
25 marca 2024 r., godz. 18.00

• Polskie duszpasterstwo prawosławne na obczyźnie podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.
Dr. hab. Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski. Spotkanie i promocja książki.
22 kwietnia 2024 r., godz. 18.00