Zbiórka na rzecz ofiar wojny w Ziemi Świętej

2023-11-14

Wojna! Czy jest większe nieszczęście?! Nikt nie wychodzi z niej zwycięzcą. Po obu stronach zostają cmentarze pełne świeżych grobów, zburzone domy, wdowy, sieroty, kalecy… Ból i łzy. Śmierć i zgliszcza… Po kilkudziesięciu latach już nie pamięta się, kto pierwszy zaatakował, a jedynie twarze tych, których wojna wyrwała z naszego życia. Wyrwała i starła w proch.

Tak. Proch jest jedynym dziedzicem wojny. Proch mogiły. Proch spalonego domu. Proch unicestwionych planów i nadziei.

Módlmy się więc, by każda wojna jak najszybciej zakończyła się. Prosimy, by Bóg przerwał i tę toczącą się w Ziemi Świętej. Płoną domy w Strefie Gazy i w Jerozolimie. Płaczą matki w Tel Awiwie i w Betlejem. Jedynie śmierć się cieszy, gdy rakiety przecinają niebo nad ziemią, po której stąpał Jezus Chrystus. Raduje się, że ludzie zapomnieli Jego słowa o miłości bliźniego jak siebie samego (por. Mt 22,39).

Przypomnijmy im to wezwanie naszą miłością wobec każdego, kto ucierpiał w tej wojnie. Nie patrzmy na narodowość, pochodzenie, poglądy… a na krew, która sączy się z jego rany i cierpiącego serca. Pokażmy, że pomiędzy ludźmi nie musi królować nienawiść, że jest między nimi miejsce dla miłości i miłosierdzia.

ELEOS organizuje zbiórkę ofiar na rzecz ofiar wojny w Ziemi Świętej. Zebrane środki zostaną przekazane do Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy. Jego wiernymi są cierpiący po obu stronach linii frontu. Tam na miejscu lepiej wiedzą, jak rozdysponować nasze wsparcie. Ważne, by było za co kupić materiały opatrunkowe, wodę, żywność… ważne, by dać bodziec do miłości. By tam, w Ziemi Świętej, dostrzeżono naszą miłość – może stanie się ona ziarnem, które zrodzi pszenicę na Ich pustyni.

Dobrowolne ofiary prosimy przekazywać na konto ELEOS,
złotówkowe nr.: 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236
dolarowe nr.: 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159
BIC SWIFT: BPKOPLPW
z dopiskiem „Ziemia Święta”.

Dziękujemy za wszelkie ofiary i dowody miłości. ELEOS.

za: eleospolska.pl