Studia z Muzyki Cerkiewnej na UMFC - Filia w Białymstoku

2023-05-23

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Filia w Białymstoku otworzył nabór na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z nowymi specjalnościami, między innymi: Muzyka Cerkiewna.

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych prowadzeniem różnorodnych zespołów cerkiewnych oraz pracą w szkole podstawowej - muzyka, muzyczne zajęcia pozalekcyjne.

Informacje szczegółowe można uzyskać w dziekanacie UMFC - Filii w Białymstoku (filia@chopin.edu.pl) oraz na stronie chopin.edu.pl/kandydat/rekrutacja 

Rekrutacja trwa do 31 maja.