Harmonogram niedzielnych spotkań w Supraslu

2023-03-16

Harmonogram niedzielnych spotkań z dorosłymi.

Drodzy Bracia i Siostry,
informujemy, że począwszy od drugiej niedzieli Wielkiego Postu, po drugiej Liturgii, będą organizowane wspólne obiady dla mnichów oraz przybyłych pielgrzymów. Po obiedzie odbędą się spotkania dorosłych oraz dzieci z ojcami Monasteru.

Harmonogram planowanych spotkań:

1. Niedziela św. Grzegorza Palamasa (12 marca)
dla dorosłych: o. Serafim – „O mistyce prawdziwej i fałszywej”

2. Niedziela Kriestopokłonna (19 marca)
dla dorosłych: o. Serafim – „O wychowaniu dzieci i współczesnych zagrożeniach”

3. Niedziela św. Jana Klimaka (26 marca)
dla dorosłych: o. arch. Hiob – „Znaczenie postu i modlitwy w życiu prawosławnego chrześcijanina”

4. Niedziela św. Marii Egipcjanki (2 kwietnia)
dla dorosłych: o. arch. Hiob – „Fundament i prawidła życia duchowego”

5. Niedziela Palmowa (9 kwietnia)
dla dorosłych: o. Serafim – „O woli Bożej, dopuście Bożym i opatrzności Bożej”

Harmonogram planowanych zajęć dla dzieci:

1. Niedziela św. Grzegorza Palamasa (12 marca)
dla dzieci: o. Piotr, p. Maria – „Święci szczególnie czczeni w Wielkim Poście”

2. Niedziela Kriestopokłonna (19 marca)
dla dzieci: o. Piotr, p. Maria – „Krzyż w moim życiu”

3. Niedziela św. Jana Klimaka (26 marca)
dla młodszych dzieci: o. Piotr, p. Maria – „Drabina dobrych uczynków”
dla starszych dzieci: o. Serafim – „O świętych prepodobnych na podstawie świętych pustyni egipskiej”

4. Niedziela św. Marii Egipcjanki (2 kwietnia)
dla młodszych dzieci: o.Piotr, p. Maria – „Wykonywanie ozdób Wielkanocnych”
dla starszych dzieci: o.Serafim – „O życiu człowieka świętego i grzesznego i o św. Serafimie Sarowskim”

5. Niedziela Palmowa (9 kwietnia)
dla dzieci: o. Piotr, p. Maria – „Wykonywanie ozdób Wielkanocnych

za: monaster-suprasl.pl