Harmonogram spotkań Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku

2022-10-18

WSZECHNICA KULTURY PRAWOSŁAWNEJ
Organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską,
Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego
Rok akademicki 2022/2023
 
Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5


PROGRAM

Wykład inauguracyjny
• „Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej”. Wartość publikacji i potrzeba czasu.
J. E. Jakub arcybiskup Białostocki i Gdański, Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, Katedra Teologii Prawosławnej UwB, Ks. mgr inż. Piotr Makal, parafia św. Mikołaja w Białymstoku
24 października 2022 r., godz. 18.00

• Święte wody na Podlasiu i ich znaczenie w życiu wiernych
Dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Kierownik Katedry Hydrologii wydziału Biologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład połączony z prezentacją książki: „Wody uznawane za święte na Nizinie Północnopodlaskiej w świetle analizy hydrologicznej”.
28 listopada 2022 r. , godz. 18.00

• Patriarchat Aleksandryjski, historia i współczesność
Anna Blakicka, podróżniczka i wolontariuszka, Ks. dr Andrzej Kuźma, Prawosławne Seminarium Duchowne i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
29 grudnia (czwartek) 2022 r. godz. 18.00

• Gdzie monarcha a gdzie pasterz? Cesarz i biskup w tradycji prawosławia słowiańskiego i gruzińskiego
Ks. dr Roman Płoński, wikarny w parafii Zaśnięcia NMP w Starosielcach
30 stycznia 2023 r., godz. 18.00

• Pomoc psychiczna czy pomoc duchowa, razem czy osobno?
Ks. dr Artur Aleksiejuk, Prawosławne Seminarium Duchowne i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
20 lutego 2023 r., godz. 18.00

• Diecezja Grodzieńska w latach 1900-1912
Dr Adam Pytel, Katecheta z Białegostoku.
27 marca 2023 r., godz. 18.00

• Św. Archimandryta Justyn Popovič, serbski teolog i jego związki z Polską.
Ks. Jarosław Kuprianiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Mrągowie.
24 kwietnia 2023 r., godz. 18.00


Organizatorzy:
Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego
Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska