Pielgrzymkowa fotogaleria – czekamy na Wasze zdjęcia!

2022-08-17

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z tegorocznych pielgrzymek na Świętą Górę Grabarkę.

Fotografie można przesyłać na adres: zdjecia@cerkiew.pl.

Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:
– być w formacie JPG (kolory w RGB),
– rozmiarem nie może przekraczać 1200 pikseli dla dłuższej i 800 pikseli dla krótszej krawędzi,
– być podpisane według wzoru: data_miejsce_wydarzenie_imie_nazwisko

Obowiązkowe dane autora fotografii:
– imię i nazwisko (ew. nazwa konta na orthphoto),
– miejsce wykonania zdjęcia,

Fotografie (max. 8) należy przesłać do 22 sierpnia br. do godziny 20:00!

Uwaga: Przysłanie zdjęć na wskazany adres jest równoczesne z potwierdzeniem pełnych praw do fotografii oraz wyrażeniem zgody na ich publikajcę na stronie Cerkiew.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesłane fotografie.

Fot. Aleksander Wasyluk