V piesza pielgrzymka ze Żdyni do Gorlic

2022-08-10

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza dnia 5 września 2022 roku odbędzie się V piesza pielgrzymka ze Żdyni do Gorlic na święto patrona naszej diecezji. O godzinie 5.00 w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Żdyni, w której był chrzczony św. Maksym, będzie sprawowana św. Liturgia, po której rozpoczniemy wędrówkę do Gorlic. Będziemy wędrować przez: Żdynię-Gładyszów-Magurę Małastowską-Przysłup-Nowicę-Bielankę-Szymbark-Ropicę Polską- Gorlice.

O godzinie 17.00 w katedralnej cerkwi w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Wszystkich chętnych prosimy o zapisy na niżej podane numery do dnia 3 września br.
Osoby, które potrzebują noclegu, prosimy o uprzedni kontakt, by móc go należycie przygotować.

Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej 2 litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw; osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

Prosimy o zgłoszenia celem sprawnej organizacji Pielgrzymki do:
Natalii Urdy, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasza Bolecha, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
lub o. Juliana Felenczaka, tel. 501 222 561, e-mail:
ksjfelenczak@gmail.com

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!