Wspólne dzieło budowy cerkwi w Karakulach

2022-01-24

W Karakulach – wsi położonej na terenie Parafii Prawosławnej w Supraślu – powstaje cerkiew. Świątynia Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” jest budowana w intencji przebłagania Miłosiernego Boga, by oddalił od nas śmiercionośną pandemię COVID-19, z którą borykamy się od wiosny 2020 roku.

Przygotowania do rozpoczęcia budowy cerkwi w Karakulach trwały od 2018 roku. Inicjatywa budowy filialnej cerkwi Parafii Prawosławnej w Supraślu wynika z troski Ojców i braci Monasteru Supraskiego o mieszkańców okolicznych wsi (Karakule, Ogrodniczki, Ciasne, Sowlany, Nowodworce). Budowa cerkwi w Karakulach przypomina podobną inicjatywę we wsi Łaźnie. Przed kilkoma laty została tam zbudowana cerkiew św. Łukasza Chirurga, której głównym celem było lepsze dotarcie do mieszkańców oddalonych od Supraśla wsi Puszczy Knyszyńskiej. Cerkiew w Łaźniach stała się ponadto miejscem pielgrzymek jako ośrodek kultu św. Łukasza Chirurga – znanego i lubianego świętego uzdrowiciela.

Wiosną 2020 r. byliśmy świadkami niezwykłego cudu. Matka Boża zechciała nam ukazać swoją łaskę. W tygodniu paschalnym odkryliśmy, że supraskie przedstawienie ikony „Życiodajne Źródło” wydziela mirro – wonną oleistą substancję nie będącą ludzkiego pochodzenia. Wydarzenie to miało miejsce w wigilię liturgicznego wspomnienia tejże ikony. Cerkiew w Karakulach poświęcona Bogurodzicy w jej cudownej ikonie będzie żywym pomnikiem cudu z 2020 roku. Od wieków, gdy ludzie przeżywali trudne chwile epidemii, wojen, trzęsień ziemi i klęsk żywiołowych, zawsze zwracali się modlitewnie do Pana Boga, powierzając problemy Jego miłosierdziu, Opiece Najświętszej Bogurodzicy i wstawiennictwu świętych. Podczas pandemii koronawirusa nie jest inaczej.

Samo usytuowanie cerkwi jest przejawem Bożej opatrzności. Podczas poświęcenia krzyża przed budową (2020 r.) arcybiskup białostocki i gdański Jakub podkreślił, że to niezwykłe miejsce bez wątpienia czekało, aby powstała na nim cerkiew.

Prace budowlane ruszyły w Karakulach jesienią 2021 roku. Projekt przyszłej świątyni o łącznej powierzchni 380 m2 wykonali Michał Bałasz i Olga Hajduczenia. Po ukończeniu pełnej dokumentacji, przystąpiono do prac. Wykonano wykop pod budowę i wylano chudy beton. Wykonane zostały następnie żelbetowe stopy pod słupy oraz żelbetowe ławy fundamentowe pod ściany konstrukcyjne cerkwi. W ostatnich tygodniach zabetonowano ściany fundamentowe dzwonnicy oraz stopy fundamentowe do poziomu zero. Wymurowano część ścian fundamentowych i przygotowano część wieńców pod względem zbrojeniowym.

Budowa cerkwi w Karakulach to nasze wspólne dzieło!

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać! Spasi Hospodi !

Klasztor Męski
Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu.
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010.

Materiały w prasie:
Artykuł w „Przeglądzie Prawosławnym”
Reportaż w „Radiu Orthodoxia”
Materiał filmowy w „U źródeł wiary” (TVP) – część I
Materiał filmowy w „U źródeł wiary” (TVP) – część II