500 lat Parafii Prawosławnej w Horostycie

2021-09-11

Miejscowość powstała w początkach XVI wieku a jej założycielami byli starostowie królewscy. W 1510 roku król nadał te ziemie Dremlikowi, który w 1515 roku sprzedał je Sapieże. W skład dóbr wchodziły takie miejscowości jak Opole i Horostyta Jej nazwę wywodzono od chworosta czyli zarośniętego uroczyska. Nazwa Chorostyta pojawiła się w introdukcji wystawionej w 1521 roku przez Iwana Sopoćkę, dziekana włodawskiego i brzeskiego, który z upoważnienia biskupa włodzimiersko-brzeskiego wprowadził księdza Ignatija Sergejewicza na probostwo opolskie (dalej)


Proboszcz parafii oraz Rada Parafialna parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego serdecznie zapraszają na uroczystość jej 500-lecia.

Program uroczystości:

26.09.2021 - niedziela
godz. 9.00 - poświęcenie cerkwi
godz. 10.00 - Boska Litrugia, procesja, poświęcenie okolicznościowego pomnika
godz. 17.00 - całonocne czuwanie

27.09.3021 - poniedziałek
godz. 9.00 - małe poświęcenie wody
godz. 10.00 - Boska Liturgia

Uroczystościom liturgicznym przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski.