Pielgrzymka z Białegostoku do Starego Kornina (6 sierpnia)

2021-07-30

PIELGRZYMKA DO STAREGO KORNINA
(Święto zaśnięcia św. Anny)
 
Data: 06.08.2021 r. (piątek)
Wyjazd: 21:30 (parking przy cerkwi św. Jerzego w Białymstoku)
Powrót: po nocnej Liturgii

Koszt: 30 zł/os.
Zapisy: przy sprzedaży świec lub telefonicznie pod numerami telefonu:
509 942 604 – o. Marian Romańczuk
510 564 597 – Anna Jarosławska

Podczas pielgrzymki obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa.
Serdecznie zapraszamy, Bractwo przy parafii św. Jerzego.