Pielgrzymka kopii Chełmskiej Ikony Matki Bożej

2021-07-26

Kopia Chełmskiej Ikony Matki Bożej wykonana została na św. Górze Athos w Grecji. Dzięki życzliwym i bogobojnym ofiarodawcom w parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie będzie można podziwiać oraz wznosić modlitwy przed wierną kopią oryginału Chełmskiej Hodegetrii. 

Jest to historyczne wydarzenie dla całej społeczności chrześcijańskiej naszego kraju, bowiem ikona odwiedzi m.in. Warszawę oraz św. Górę Grabarkę.

Niemalże w 1020. rocznicę tradycyjnej informacji o obecności ikony na Górze Chełmskiej, wierna jej kopia zostanie wzniesiona ulicami grodu księcia Daniela i umieszczona w chełmskiej cerkwi. Akt ten jest świadectwem wielowiekowej miłości do Bogurodzicy ludu Bożego chełmskiej ziemi.

Kopia Chełmskiej Ikony Matki Bożej odwiedzi:

3-4 sierpnia 2021 roku
- uroczystości patronalne Katedry Metropolitalnej św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie

18-19 sierpnia 2021 roku
- święto Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce

20-21 września 2021 roku
- święto Narodzenia Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej w Chełmie

Więcej na temat kopii Chełmskiej Ikony Matki Bożej: TUTAJ