Pielgrzymka z Białegostoku do Turkowic (maj)

2021-05-04

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów organizuje w dniach 29-30 maja pielgrzymkę do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Program pielgrzymki:
29.05 sobota:
- 05.30 - zbiórka przy Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i odjazd,
- 09.00 - Boska Liturgia w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, posiłek, spacer nad Bug,
- 16.00 - przybycie do Turkowic, posiłek,
- 17.00 - Całonocne czuwanie, możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi,
30.05 niedziela:
- 09.00 - Boska Liturgia,
- obiad, spacer i zapoznanie się z historią monasteru w Turkowicach, czas wolny,
- 14.00 - odjazd - w drodze powrotnej pobyt w Domu Zakonnym św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach
i spotkanie z ojcem archimandrytą Ambrożym,
- 21.00-22.00 - powrót do Białegostoku.
Informacje i zapisy pod tel. 607 390 690.