Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność (konkurs plastyczny)

2021-03-24

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz pod patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie, punkt katechetyczny przy stołecznej parafii św. Sofii – Mądrości Bożej organizuje konkurs plastyczny “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”, do udziału w którym zaprasza dzieci i młodzież z woj. mazowieckiego.

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom historii, znaczenia i symbolu świątyni Hagia Sophia w jej wielowiekowym i obecnym charakterze, z uwzględnieniem nowo powstałej cerkwi w Warszawie. Należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą świątynię Hagia Sophia w Warszawie lub nawiązanie do jej pierwowzoru w Konstantynopolu. Pracę trzeba umieść w formacie A3, używając dowolnych technik plastycznych (oprócz materiałów sypkich). Możliwe jest użycie techniki cyfrowej.

Konkurs adresowany jest do uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych z terenu województwa mazowieckiego:

Przedszkole
Szkoła podstawowa
Grupa I klasy 0 – 3
Grupa II klasy 4 – 8
Szkoły ponadpodstawowe – uczniowie wszystkich klas

Pracę oraz kartę uczestnika należy dostarczyć do Punktu Katechetycznego przy Parafii p.w. Św. Sofii – Mądrości Bożej. Adres: ul. Puławska 568, 02 – 884 Warszawa
Dopisek: Konkurs plastyczny

(Karta uczestnika do pobrania w Regulaminie konkursu)

Termin złożenia prac upływa 9 maja 2021r.

Organizatorzy przygotowali nagrody!

Organizatorem konkursu jest:
Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej p.w. Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie

Konkurs został objęty patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  Wydział w Warszawie

kontakt: kancelaria.hagiasophia@gmail.com
bogdan.kuzmiuk@mscdn.edu.pl

Koordynatorami konkursu są:
Daria Siemieniuk
Bogdan Kuźmiuk

Regulamin