Prośba o wsparcie organizacji dostarczenia Świętego Ognia do Polski

2021-03-22

Zstąpienie Świętego Ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie w przededniu święta Paschy – Zmartwychwstania Pańskiego jest wyjątkowym i niezwykłym zjawiskiem. Od 2009 roku przedstawiciele naszej Cerkwi obecni są w tym szczególnym dniu, podczas cudu zejścia Świętego Ognia. Po przywiezieniu go do Warszawy jest on rozwożony do poszczególnych parafii na terenie całej Polski. Możliwość posiadania w świątyniach i domach Świętego Ognia to szczególny dar i błogosławieństwo, uświęcające każdego człowieka oraz jego otoczenie.

Dziękując Bogu za ten dar, organizatorzy tak ważnego przedsięwzięcia zachęcają wiernych naszej Cerkwi, którym drogie jest świadectwo Prawosławia we współczesnym świecie, do jego finansowego wsparcia. Należy zaznaczyć, że organizacja i dostarczenie Św. Ognia do Polski nie byłyby możliwe, gdyby nie finansowe wsparcie ludzi dobrej woli. Dlatego też Uchwałą Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z dnia 3 listopada 2020 r., ustalono na dzień 21 marca 2021 (Niedziela Prawosławia) ogólnometropolitalną kolektę na rzecz wsparcia organizacji i dostarczenia z Jerozolimy do Polski Św. Ognia. Zadbajmy o to, by w tym roku ponownie móc cieszyć się obecnością tak wielkiej świętości. Za każdą ofiarę dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w świętych miejscach Jerozolimy oraz naszych świątyniach. Ofiary można przekazać na konto:

81 1140 2004 0000 3102 7967 1875

Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Ognia”
ul. Świętych Cyryla i Metodego 4/319
03-403 Warszawa

Za: Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia