Budowa cerkwi w Kenii

2020-10-08

Po ubiegłorocznej wizycie w Polsce o. Konstantyna z Kenii udało się uzbierać w naszej Cerkwi kwotę pozwalającą na rozpoczęcie budowy cerkwi w prowadzonym przez niego sierocińcu. Obecnie trwa już drugi etap budow, który rozpoczął się po pół rocznej przerwie spowodowanej brakiem środków. Do zakończenia budowy (dach, elewacje, okna, drzwi) potrzeba jeszcze około 14 tysięcy dolarów.

Ofiary proszę przekazywać na konto:
Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska
ul. Świętego Mikołaja 3, 15-419 Białystok
PKO I O/M BP SA Białystok
98 10201332 0000130200260281
z dopiskiem "Cerkiew w Kenii"

Ojciec Konstantyn prowadzi Prawosławne Centrum Misyjne oraz Sierociniec im. Świętej Ireny. O swojej pracy misyjnej w Kennii opowiedział nam w trakcie swojej wizyty w Polsce. Zachęcamy do obejrzenia materiału, który udało nam się wtedy zrealizować: